Norsk
Русский
English
Tilbake til RuNoTe
© 2018 RuNo Teater
RuNoLab Teaterplattform har som formål å utvikle forhold mellom de norske og russiske kunstnere i det profesjonelle teaterfeltet. Ideen som ligger til grunn for RuNoLab Teaterplattform er å skape et møtepunkt mellom de russiske og norske teaterkunstnere. Der kan de framføre sine profesjonelle forestillinger både for de andre deltakerne og det lokale publikummet, delta i kurs sammen, bli kjent med hverandre, dele erfaringer, bygge opp nettverk, inspirere hverandre til å samarbeide i framtiden, diskutere problemer som de har møtet ifb med norsk-russisk samarbeid og støtte hverandre.

Plattformen består av Laboratorium og to forestillinger. Laboratorium er selve forskninsarbeid; forestillingene framføres som eksempler av tidligere norsk-russisk teatersamarbeid, evt. som en inspirasjonskilde for potensielle prosjekter i framtiden.

I rammen av RuNoLab Teaterplattform får både labledere og labdeltakere en mulighet til eksperimentelle utprøving av sine innovasjonsideer på det profesjonelle teaterfeltet i teori og praksis. På denne måten virkeliggjøres det en konsept av felles kunstnerisk utviklingsarbeid på Plattformen som skal ha en positiv virkning på det lokale teaterlivet:

1. de lokale teaterkunstnere får bedre orientering om de klassiske og aktuelle innovasjonsretningene i teaterkunst til partnerlandet;
2. det lokale teatermiljøet for en kraftig inspirerende impuls for skapning og utvikling av nye internasjonale prosjekter.

RuNoLab Teaterplattform bidrar til økt og varig samarbeid fra folk til folk. De profesjonelle kunstnere fra begge sider, norsk og russisk, bruker kunstspråket for å kommunisere ikke bare med kollegaene sine men direkte med publikum. Med dette bringes det kunstnerisk og menneskelig oppfatning av verden fra hvert av landene-partnere til nabolandet, til tross av økonomiske, politiske og geografiske grenser.

På den måten ønskes det å forsterke og bygge opp det norsk-russiske teatermiljøet i Tromsø , gi flere mulighet til at flere kunstneriske prosjekter i det profesjonelle teaterfeltet kommer til å bli realisert og gjennomført .

Innhold:
RuNoLab er et Laboratorium som skal utvikle metoder for kunstnerisk og pedagogisk samarbeid uavhengig av språk og kultur. En viktig del av det metodiske forskningsarbeidet er arbeidsvisning. Disse er målrettede og konkrete resultater på forskningsarbeid. Gjennom forestillingen som vises på kvelden får deltagerne konkrete eksempler på norsk-russisk samarbeid og inspirasjon til å skape sine egne prosjekter. Det skal diskuteres på "Etterpå snakk" eventuelt sammen med publikum.
Avsluttes Plattformen med evalueringsseminar hvor deltakere deler inntrykk med hverandre, analyserer resultater av kunstnerisk arbeid, oppsummerer og skisserer retninger for framtidens samarbeid.
I alt er Teaterplattformen forprosjekt 2018 beregnet for 2 dager.

Arrangement er åpen til publikum og passer til alle alder.

Billetter til ett Laboratorium 100 kr (50 kr)
Billetter til en forestilling 100 kr (50 kr)
Plattformbillett 350 kr (150 kr)

Velkommen!Hva deltakerne tror om RuNoLab 2018