Norsk
Русский
English
Tilbake til RuNoTe
© 2018 RuNo Teater
Teaterverkstedet ”Homo ludens: man lærer som lenge man leker” arrangeres av faggruppene i norsk som andrespråk og russisk som fremmedspråk ved UiT i mai 2018. På verkstedet får deltakerne muligheten til å øve to språk – norsk og russisk, få flere tips om språkopplæring og lage en liten forestilling med hjelp av Ekaterina Bespalova (RuNo Teater). De som er interessert i filming, kan få veiledning av regissør og kameramann Freddy Vith som skal filme teaterproduksjonen.
Informasjon om teaterverkstedet på nettsiden til UiT - Norges arktiske universitet